SARATON KASALLIGIDA PARHEZ

Муаллиф: ЎЗБЕКИСТОН ТАБОБАТ АКАДЕМИЯСИ АЪЗОСИ ШИФОКОР ВА ТАБИБ БЕҲЗОД БОТИРОВИЧ ЭГАМОВ 16.04.2020 22:27
SARATON KASALLIGIDA PARHEZ
ПАРХЕЗ ВА ТАВСИЯЛАР


Саратон - рак: фиброаденома, кўкрак саратони, бачадон саратони, хавфли ва ҳавфсиз ўсмаларда тавсия ва пархезлар


Саратон касаллиги учун пархез бу – ратсионнинг тугри узгаришидир, бунинг натижасида саратон жараёнининг ривожланишини секинлаштириш ва умуман танани мустахкамлаш мумкин.

Саратон касаллиги билан огриган беморларнинг овкатланишини узгартиришнинг асосий вазифалари куйидагилардан иборат:

Иммунитет тизимининг яхши ишлашини таьминлаш, зарарли шаклланадиган махсулотларни зарарсизлантириш ва танадан чикариб юбориш (детоксификация), онкологияга карши фаол курашиш учун хаётийлик ва энергия усишини рагбатлантириш, энг мухим органларнинг, айникса буйраклар, жигар ва ичак йулларининг тугри ишлашини таьминлаш, асосий даволанишдан ташкари, усманинг усишини секинлаштирадиган табиий моддаларни истеьмол килиш керак !!!
#Пархез
Саратон касаллигида озиқланиш куйидаги соғлом овқатланиш ёрдамида тузилади:

1) Сарик, тўқ сарик ва қизғиш тўк сарик мева ва сабзавотларда саратонга қарши фойдали таьсир курсатадиган каротеноидлар мавжуд. Аввало булар: ўрик, ситрус мевалар, сабзи, помидор, бета – каротин, лутеин, ликопен иммунитетни яхшилайди, хужайра тузилишини нурланишдан химоя килади.

2) Касаллик натижасида жигар шикастланганда, ёгли ва огир овкатларсиз овкатланиш фраксиёнел булиши керак хамда етарли микдорда витаминларни истеьмол килиш керак.

3) Турп, карам, шолгом, хантал зарарли кимёвий омилларни зарарсизлантиришга ёрдам берадиган фаол элемент булган зарарли сабзавотларга киради.

4) Яшил усимликларнинг айримлари хлорофилга бой. Шунинг учун уларнинг саратон касаллиги рационига киритилиши гайритабиий элементлар ва микробларга карши ёрдам беради. Бундай вакиллирга кукатлар ва бир хужайрали яшил усимликлар, кук нухат, хантал, карам ва кичитки ут киради.

5) Хар хил каттиклаштирувчи хусусиятлар учун эса кук чой ичилади.

6) Ананас, брокколи ва саримсок саратонга карши таьсирга эга ва детоксификацияни рагбатлантиради. Улар нитросин таьсиридаги онкологияни ривожланиш эхтимолини камайтиради.

7) Кукрак бези саратони учун Д витамини, бугдой ва унинг ниш уриб униб чиккани ва ловия истеьмол килишни купайтириш тавсия этилади.

8) Ошкозон ости бези саратонида баьзи фойдали овкатларни истеьмол килиш мумкин эмас. Масалан, хурмо, банан ва узум. Бу касалликда самарали харакатлар кам ёгли сут махсулотларига эга булади.

Олимлар саратон касаллигини даволашда пархез ва овкатланиш таркибида кўк – яшил сувўтлар ўсманинг хажмини кичрайтиришини аникладилар.

Хар хил янги сиқилган шарбатлар ва мевали ичимликлар яхши таьсир курсатади.
Саратон касаллиги билан огриган беморларнинг овкатланишида таркибида омега-3 ёг кислоталари булган оакат булиши керак. Бкнга энг яхши мисоллар балик ёги ва шур сув баликлари. Мухим кислоталар зигир ёги ва унинг уругида хам мавжуд.

Ичак трактида ижобий микрофлорани саклаб туриш керак. Буни таьминлаш учун кундалик рационингизга кушкунмас, саримсок, пиёз, кукарган бугдойнинг макбул микдорини киритишингиз керак. Агар сиз лаксатиф таьсир курсатишингиз керак булса, унда сиз кора олхури ишлатишингиз керак.

Картошка, калампир, ловия, дулана мевалари, олма, шафтоли, арпабадиён, кора бугдой, жигарранг гуруч, жухори, арпа, райхон, селдерей, исмалок, шолгом, баклажон, турп, ошковок, бугдой ва унинг ундирилгани, кизил ва кора смородина, асал – (яллигланишга карши, антиоксидант ва антиканцероген таьсирга эга).

Кун давомида 2-3 махал овкатдан олдин ёки кейин сабзи, мандарин, банан, лимон, апелсин, урик, кизилча аралашмаларидан таркиб топган табиий сок ичишингиз керак!!!

Агар сизда диарея бошланса, нажасингиз бушашса, унда купрок творог, янги картошка ва зигир уругини истеьмол қилинг.

Онкологик касалликларда
пархез ва тавсиялар:

#Витаминлар:
Купчилик витаминлардан фойдаланиш усманинг узи усишини тезлаштиради деб хисоблашади. Сизнинг барча органларингиз барча фойдали моддалар, витаминлар билан озукланишини ва усимта хам айни шу витаминлар билан озукланишини тушунишингиз керак. Зеро усимтани озукланишига каршилик киламан деб витаминлар ва минераллар истеьмол килмасангиз, усимта сизнинг танангиздаги барча мавжуд микроэлементлар, витаминлар ва минералларни суриб бораверади.

#Микроэлементлар
Танангизда микроэлементларнинг тулиқ мажмуиси бўлиши керак: калций, магний, каротеноидлар, селен (бу кизил пиёз таркибида энг куп булади), рух, аминокислоталар, флаваноидлар, исофлаваноидлар, витаминлар: А,Б,С, куп туйинмаган ёгли кислоталар булиши керак. Саратон купайиб бораётган глюкозадан ривожланиши исботланган.

#Творог
Суяк саратонида творог ва калций ёрдам бермайди. Шунингдек булар кукрак саратони, суяк метастазида ва бошка онкологик касалликларда ёрдам бермайди.

#Кофе
Саратон касаллигида кофе ёрдам бермайди аксинча зарар етказиши мумкин.Чунки кофе таркибида кофеин мавжуд, бу кон ивишига олиб келади. Кон куйкаларини келтириб чикариши саратонни ривожланиши демакдир. Куп кофе ичган беморлар кон босимлари меьёрини ушлаган холда кон суюлтирувчи дорилар ва махсулотлардан истеьмол килишлари керак. булар: слива, лимон, арслонкуйрук, мята(хулва, ялпиз), райхон, кийик ути, темиртикан кабилар.

#Массаж
Онкологик касалликларда массажни сизнинг паталогиянгизни яхши биладиган массаж терапевти тамонидан килиниши лозим. Купчилик онкологик касалликларда массаж тавсия этилмайди, чунки усимта кон айланишини рагбатлантириш билан тезрок усишни бошлаши мумкин.

#Сут ёки қаймоқ
Сут ва қаймоқ онкологик касалликларда мумкин эмас, чунки булар таркибида инсулинга ухшаш усиш омилларини купайтирадиган моддалар мавжуд. Улар инсон танасида саратон хужайраларининг шаклланишига таьсир килади.

#Антибиотик дорилар
Узингизча бир карорга келиб антибиотиклар ва огрик колдирувчи дорилар истеьмол килманг. Доимо шифокорингиз маслахати билан килинг. Зеро, буйрак ва неопластик саратон касаллигида баьзи антибиотиклар такикланади.


Барча турдаги саратон ва ўсма
касалликлари учун

Сода, кола, сув, шоколад, алкагол ичимликлар, баьзи балик турлари, маргарин, хамиртуруш, шакар ва ширин сиркани уз ичига олган овкат, ширинликлар, ёгли сут (колган сут махсулотлари мумкин), биринчи навли ун, консерваланган махсулотлар, тузланган махсулотлар (тузланган помидор, бодиринг ва бошкалар), эскирган картошка, ёгли шурва, хар кандай колбаса, хар кандай ковурилган ёг, ун-атала, хамир овкатлар, булочка, тортлар, кондитир махсулотлари, маёнез ва кетчуп, коко-кола спрайт ва бошка газланган алкаголсиз ичимликлар, кайта ишланган ва иссиглик билан ишлов берилган пишлок, сир, музлатилган кийма гушти (фарши), гушт ва ярим тайёр махсулотлар, сигир гушти (кушимчаларнинг куплиги сабабли сигирларнинг купчилигида саратон касаллиги бор). Кумирда пишган шашлик мумкин эма, кумир чугида пишган шашлик кумирдан чикадиган зарарли саратон келтириб чикарадиган ва саратонни даволашга тускинлик киладиган омиллари боис тавсия этилмайди. Шашлик ейишга хохиш булса: микравалнофкада куён, товук, ёввойи кабутар, бедана, илон гуштларини керакли микдорда пириб ейиш тавсия килинади. Аввало сиз касаллигингизни аниклагач, мутаххасис-диетолог билан маслахатлашишингиз керак.

Коидаларга амал килинг!!!

Хар кандай даволанишдан, кимётерапиядан, операциядан кура пархезга катий риоя килиб, соглом овкатланиш рационига амал килиш яхширокдир.

1кг вазн учун 30-40 килокалория керак булади

Диккат!!!

Овқатланиш таркибий кисмига куйидагилар кириши кераклигини унутманг: 55% углеводлар, колганлари 30% ёг ва 15% протеин. Бунинг устига сиз витаминлар, минераллар ва бошка фойдали моддалардан фойдаланишингиз керак.

Талаблар!!!

Овкатни нормал хароратда истеьмол килинг. Хар кандай холатда хам музлатгичдан совук овкат еманг. Ичакларда овкат яхши сурилиши ва хазм булиши учун овкатларни яхшилаб чайнанг. Бу айникса ошкозон-ичак саратони ва ошкозон касаллиги булган беморлар учун тугри келади. Ковурма овкат еманг, кайнатилган овкатлар ейишга харакат килинг. Бугда тайерлаш мосламаси бу масалада жуда яхши ёрдам беради. Овкат ковурилаетганда жуда куп микдордаги кансерогенлар ишлаб чикарилади, бу жигар ва умуман тананинг холатини ёмонлаштиради. Кунига 5-7 мартагача оз микдорда 250 граммдан кичик булакларда овкатланинг. Факат янги овкат енг куп сакламанг. Ошкозон операцияси булган беморлар барча овкатларни блендерда майдалаб ейиши керак.


https://cancer.uz/store/tabib-kungiz.html